developed by İKSAD. All rights are reserved ©  

ULUSARARASI NİTELİKLİ OLAN KONGREMİZ  AKADEMİK YÜKSELME, TEŞVİK KRİTERLERİNE UYGUNDUR

En az 6 ülkeden akademisyen ve araştırmacılar kongremize katılacaklardır

Kongre sonrası ISBN'li özet ve tam metin kitapları yayınlanacaktır