ULUSARARASI NİTELİKLİ OLAN KONGREMİZ  2020 AKADEMİK YÜKSELME, TEŞVİK KRİTERLERİNE UYGUNDUR

Kongremize 7 ülkeden bilim insanları katılacaktır

Kongre katılımcılarının ülkelere göre kontenjanı

- %30'u Azerbaycan

- %30'u Türkiye

- %20'si Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan

- %10'u Rusya, Ukrayna, Gürcistan

- %10'u diğer ülke vatandaşlarına ayrılmıştır

En az 7 ülkeden akademisyen ve araştırmacılar kongremize katılacaklardır

Kongre sonrası ISBN'li özet ve tam metin kitapları yayınlanacaktır

Katılımcıların yarıdan fazlası Türkiye dışından olacaktır

developed by EUROASIA JOURNAL. All rights are reserved ©