ULUSARARASI NİTELİKLİ OLAN KONGREMİZ  2020 AKADEMİK YÜKSELME, TEŞVİK KRİTERLERİNE UYGUNDUR

Kongremize 13 ülkeden bilim insanları katılacaktır

Kongre katılımcılarının ülkelere göre kontenjanı

- %40'ı Azerbaycan

- %40'ı Türkiye

- %10'u Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan

- %10'u diğer ülke vatandaşlarına ayrılmıştır

En az 13 ülkeden akademisyen ve araştırmacılar kongremize katılacaklardır

Kongre sonrası ISBN'li özet ve tam metin kitapları yayınlanacaktır