KONGRE  TAKVİMİ

Bildiri Özetlerinin Gönderilebileceği Son Gün
14 Temmuz 2021

Kayıt ve ödeme için son gün
13-16 Temmuz 2021

Kongre Programının İlanı
22 Temmuz 2021

Tam Metinlerin Gönderilebileceği Son Gün
(Tam metin zorunluluğu yoktur)
10 Ağustos 2021

Kongre Kitabı kesin yayın tarihi
25 Ağustos 2021