KONGRE  TAKVİMİ

Bildiri Özetlerinin Gönderilebileceği Son Gün

14 Temmuz 2021

Kayıt ve ödeme için son gün

13-16 Temmuz 2021

Kongre Programının İlanı

20 Temmuz 2021

Tam Metinlerin Gönderilebileceği Son Gün

(Tam metin zorunluluğu yoktur)

10 Ağustos 2021

Kongre Kitabı kesin yayın tarihi

25 Ağustos 2021