TEMEL DİSİPLİNLER 

Kongremiz

- Sosyal Bilimlerin tüm alanları

- Matematik

- Mühendislik

- Fen Bilimleri

- Sağlık Bilimleri

- Iş Sağlığı ve Güvenliği

- Spor Bilimi

- Veterinerlik

- Eczacılık

- Güzel Sanatlar

- Mimarlık

- Ziraat

- Etik

bilimlerine açıktır