developed by İKSAD. All rights are reserved ©  

 MAIN DISCIPLINES

- All social sciences

- Mathematics

- Engineering

- Natural Sciences

- Medical Sciences

- Sport

- Veterinary

- Pharmacology

- Art

- Architecture

- Agriculture

 

 

 

 

 

 

 

YAYIN ALTERNATİFİ İÇİN DERGİ HK.

Dergimiz TürkiyeTÜBİTAK Dergipark

altında yayın yapan dergimiz

2017 yılından beri yayın hayatındadır. 
Makale dergiye gönderildikten sonra

hakemlere gönderme ve mizanpaj

dahil yaklaşık  yayın süresi 2 aydır. 
Ayrıca Türkiye veya diğer ülkelerden

isteyen hocalarımızı yayın kuruluna alabiliriz. 
Alan editörü ve hakem olarak

değerlendirebiliriz.
Dergimize aşağıdaki linkten ulaşılabilir. 

https://dergipark.org.tr/tr/pub/turhidder  
e-ISSN 2636-8382

 
Türk Hidrolik Dergisi,  Uluslararası, hakemli, akademik ve açık erişimli bir dergidir. Uluslararası özgünlüğü olan, ilgili alanda literatüre katkı sağlayacak, somut sonuçlara dayalı, bu sonuçların deneysel ve sayısal yöntemlerle kanıtlandığı özgün araştırma makalelerini yayınlamayı amaçlamaktadır.Yılda iki (2) sayı olarak Haziran ve Aralık aylarında Türkçe ve İngilizce yayınlanmaktadır.

İnşaat(>>Hidrolik-Geoteknik-Yapı--Mekanik--Malzeme-Ulaşım..), Makine/Endüstri/Su ürünleri Elektrik-Elektronik/ Bilgisayar/ Kimya-Fizik-Matematik Mühendisliği,  gibi, Mühendislik ve Fen alanlarında özgün makaleleri kabul etmektedir. Öncelik Mühendislik ve Fen alanlarında  olmakla birlikte yeni yöntemler, yeni teknolojiler, dikkate değer iyileştirmeler, yeni uygulama alanları vb. konularda sunulan bilimsel içerikli  Mimarlık, İstatistik ve Peyzaj Mimarlığı vb. alanlarla ilgili  makalelere de  yer verilmektedir.
  Saygılarımızla !

 Türk Hidrolik Dergisi / Turkish Journal of Hydraulic

  Baş Editör 

  Doç. Dr. Veli SÜME