BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDERME SİSTEMİ

Bildiri özetinizi WORD/DOC formatında en geç 14 Temmuz 2021 tarihine kadar avrasyazirvesi@gmail.com adresine gönderiniz     

  Lütfen özetinize 

- Tüm yazarların ünvan, isim ve soyisimleri

- Tüm yazarların email adresleri ve cep telefon numaralarını

- Tüm yazarların çalıştığı kurumlar

- Anahtar Kelimeler (3 adet) ve başlık eklemeyi unutmayınız.

 

DİKKAT:

Özetinizde ORCID NO, cep telefon numarası ve ingilizce özet bulunması zorunludur

Türkçe:                                                   İngilizce:

Özetlerin değerlendirilmesi en çok 7 gün sürmektedir.

Değerlendirme sonrası yazarlara

- Kabul (durumunda kabul mektupları derhal gönderilmektedir)

   ya da

- Düzeltme 

   ya da

- Red

şeklinde bilgilendirme yapılmaktadır.

Tam Metinlerin Gönderilebileceği Son Gün

(Tam metin zorunluluğu yoktur)

10 Ağustos 2021

Kongremiz
- 34 farklı ülkeden araştırmacı ve akademisyenlerin katılımı
- Çok uluslu bilim kuruluna sahip olması
- ISBN kongre kitabı yayını
- Gönderilen özet metinler ve tam metinlerin titizlikle hakem kontrolünden geçirilmesi 
yönleriyle ULUSLARARASI KONGRE niteliğindedir; 2020 DOÇENTLİK ve AKADEMİK TEŞVİK kriterlerini karşılamaktadır